Yovi《花帽水母》写真图片[25P]_Yovi_克拉女神

Yovi《花帽水母》写真图片[25P]_Yovi_克拉女神

《别录》又主腰脊风寒,香港脚疼弱,心腹冷痛等病,总取温经散寒之力耳。丹溪言∶牛膝能引诸药下行,筋骨痛风在下者宜加用之,其性虽下行走筋,然滑利之品,精气不固者,终非所宜。

苏恭云,小麦作汤,不令皮坼,坼则性温,不能消热止渴也。其治虚人小便不利,独用数两,水煎数沸服之即通。

干生姜温中主嗽,治胀满霍乱呕吐不止,腹痛者宜之。《本经》主诸热黄瘅,肠泄利,逐水下血闭,治恶疮疽,蚀火疡。

以郁金入心去恶血,明矾化顽痰,朱砂安神故也。发明白术甘温味浓,阳中之阴,可升可降,入脾胃二经。

内容:苦温,无毒。时珍云∶人参甘苦而温,其体重实,专补脾胃元气,因而益肺与肾,故内伤元气者宜之。

单用治鼻中息肉、鼻,香以养鼻也。 《本经》黑者主女子漏下。

Leave a Reply